Logo PUMPS - čerpadlá ponorné, kalové a obehové, domáce vodárne, tlakové stanice
ESHOP - čerpadlá, vodárne, tlakové stanice | PUMPS

Informácie o firme

Firma PumpS patrí do skupiny firiem zaoberajúcich sa výrobou vodárni, servisom a predajom čerpadiel a elektromotorov, ktoré sa používajú na odkanalizáciu, čerpanie, čistenie, prečerpávanie, dopravu kalovej, pitnej a úžitkovej vody, návrhom a dodávkou zariadení na meranie, istenie a riadenie prevádzky čerpacích zariadení.

Pracovníci našej firmy sú vysoko kvalifikovaní a školení priamo u výrobcov týchto čerpadiel, ktorí zabezpečujú spolu s technickým vybavením firmy vysokú kvalitu opravovaných elektromotorov a čerepadiel.

 

Naša firma sa svojou ekonomickou politikou snaží pomáhať svojim zákazníkom rôznymi formami uhrádzania faktúr (na splátky), dopravu čerpadiel od zákazníka a späť zabezpečujeme bezplatne, ako aj poradenskú službu pri výbere čerpadiel a elektromotorov, spôsob istenia a ochrany.

Garancioiu našej firmy je vysoká záruka na servis, krátke servisné termíny (po dohode so zákazníkom aj do 24 hodín) dobré meno a viac ako 20 ročné skúsenosti, ktoré už pozná niekoľko tisíc zákazníkov z celého Slovenska. Dúfame, že v krátkom čase sa stanete aj Vy našim zákazníkom a využijete nami ponúkané služby.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami
pracovníci firmy PumpS

Vstup pre veľkoobchodných odberateľov
Ilustračný obrázok - čerpadlá ponorné obehové a kalové | PUMPSIlustračný obrázok - čerpadlá ponorné obehové a kalové | PUMPSIlustračný obrázok - čerpadlá ponorné obehové a kalové | PUMPS