Firma PumpS patrí do skupiny firiem zaoberajúcich sa výrobou vodárni, servisom a predajom čerpadiel a elektromotorov, ktoré sa používajú na odkanalizáciu, čerpanie, čistenie, prečerpávanie, dopravu kalovej, pitnej a úžitkovej vody, návrhom a dodávkou zariadení na meranie, istenie a riadenie prevádzky čerpacích zariadení. Pracovníci našej firmy sú vysoko kvalifikovaní a školení priamo u výrobcov týchto čerpadiel, ktorí zabezpečujú spolu s technickým vybavením firmy vysokú kvalitu opravovaných elektromotorov a čerepadiel. Naša firma sa svojou ekonomickou politikou snaží pomáhať svojim zákazníkom rôznymi formami uhrádzania faktúr ako aj poradenskú službu pri výbere čerpadiel a elektromotorov, spôsob istenia a ochrany. Garancioiu našej firmy je vysoká záruka na servis, krátke servisné termíny (po dohode so zákazníkom aj do 24 hodín) dobré meno a viac ako 25 ročné skúsenosti, ktoré už pozná niekoľko tisíc zákazníkov z celého Slovenska. Dúfame, že v krátkom čase sa stanete aj Vy našim zákazníkom a využijete nami ponúkané služby.

Obchodné meno: Ing. Daniel Bakalar – PumpS
Adresa: Textilna 3/A, 04012 Kosice-Nad Jazerom, Slovensko
IČO: 33874905
IČ DPH: SK1020745121
IBAN: SK03 1111 0000 0066 6832 5005
zapísaný: Okresný úrad Košice, Číslo živnostenského registra: 805-12518, zo dňa 03.10.1994

Zodpovedny veduci: Ing. Daniel Bakalar
Zodpovednosť za odkazy: Externé odkazy na našej webovej stránke vedú k obsahu externých poskytovateľov. Za tento obsah je zodpovedný iba príslušný poskytovateľ. V prípade porušenia právnych predpisov budu tieto odkazy okamžite odstránene.