4" SKM150 / Digitálny spínač PME 22 / Tlaková nádoba PumpS Italy 50