BRIO TANK-E 230V 12A ANTICYKLING

BRIO TANK-E 230V 12A ANTICYKLING

Kategória: Presscontrol Výrobca: PUMPS
Dostupné
96.00 € (s DPH)
Dostupné

Popis produktu

BRIO TANK-E

Brio Tank-E je zariadenie na automatické spustenie a zastavenie elektrického čerpadla s dodávacím tlakom najmenej 2 bar vo vzťahu k poklesu tlaku (otvorenie kohútikov) a systémovému tlaku po zatvorení kohútikov, v ktorých je namontovaný. Brio Tank-E zaisťuje, že čerpadlo je vypnuté, keď nie je voda, čím ho chráni pred poškodením spôsobeným suchým chodom. Radiácia jednotka môže pokračovať v automatickom reštartovaní čerpadla pomocou časovača, aby skontrolovala, či je k dispozícii voda. 0,4-litrová expanzná nádoba redukuje tlakové rázy a reštartuje v dôsledku malých únikov systému. Tlakomer zabezpečuje kontrolu zapínania a tlaku v systéme. Anticyklická ochranná funkcia vypne čerpadlo v prípade netesnosti systému, aby sa zabránilo poškodeniu motora a čerpadla.

 

Charakteristiky Brio Tank E

- Zapne čerpadlo automaticky, keď tlak v systéme klesne pod 2 bar
- Neustále reguluje tlak pri odber až do uzavretia posledného odberného miest
- Chráni čerpadlo proti chodu na sucho
- Riadiaci jednotka Brio Tank-E ma anticyklicku ochranu, ktorá chráni pred častym zapínaniam a vypínaniam čerpadla
 Nesmie byť inštalovaný vo vlhkom prostredí alebo v oblastiach s vysokou vlhkosťou

Technické parametre

Napätie: 230 V
Hmotnosť: 0.9 kg
Prúd: 12 A