3" BSP 3-32 / Digitálny spínač PME 22 / Tlaková nádoba PumpS Italy 24