Objednávka na servis alebo montáž

Osobné údaje / Firemné Údaje

Miesto inštalácie

Detaily výrobku

Popis

Prosím berte na vedomie: Musí byť zaistené bezpečné odstavenie čerpadla. Prevádzkovateľ je vždy zodpovedný za vyprázdnenie, plnenie a odvzdušnenie systému. Izoláciu čerpadla je nutné odstrániť prevádzkovateľom a opätovne nainštalovať po ukončenej servisných prác. Systémy na čerpanie odpadových vôd musia byť vyprázdnené, vyčistené a vypláchnuté prevádzkovateľom. Z bezpečnostných dôvodov sa vyžaduje pre systémy odpadových čerpacích systémov ( šáchty ), uzavretých priestoroch a cisternách prítomnosť ďalšej osoby podľa príslušnej legislatívy. Presný dátum bude dohodnutý s vami alebo vašim zákazníkom priamo prostredníctvom našej servisnej organizácie. Nesprávne vyplnené formuláre nemôžu byť spracované. Ak zadáte nesprávny typ čerpadla, navýšia sa náklady na túto službu. Vyčíslenie nákladov a faktúra je vždy zaslaná klientovi. Môžu vzniknúť dodatočné náklady ak je potrebné vykonať nadčas, nočné a víkendové práce. Rozhodnutie, či garančnú reklamáciu možno uznať ako oprávnenú je možné len na základe kontroly spoločnosťou PUMPS KOŠICE. Ak nie je reklamácia uznaná, bude oprava spoplatnená. V prípade, že sa garancia neuzná, má byť čerpadlo opravené?

V prípade, že nebude možné opraviť čerpadlo na mieste počas inšpekcie.