free shipping od 40 €
Tlaková nádoba 24 l s tlakovým spínačom